KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dwujęzyczność

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas szóstych, którzy chcieliby uczyć się w klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim na test predyspozycji językowych.
Odbędzie się on 09.06.2021r. o godzinie 15.00 

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy na bieżąco sprawdzać informacje o terminie i sposobie  przeprowadzenia testu.

Deklarację przystąpienia do testu należy złożyć do 21 maja do godziny 13.00. 

Skan lub zdjęcie podpisanej deklaracji prosimy przesłać na adres kontakt@sp19.elodz.edu.pl

DEKLARACJA -dwujęzyczność_21_22.docx

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy dwujęzycznej
Potwierdzenie woli przyjęcia 21_22.doc

Klauzula informacyjna
klauzula_dwujęzyczność.docx


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Data

 Etap rekrutacji, czynność rodzica/ opiekuna prawnego kandydata

od

do

 

10.05.2021r.

 

21.05.2021r.

Składanie do szkół z oddziałami dwujęzycznymi dokumentów (deklaracja  oraz  zgoda  rodziców)*,   które   można   będzie  pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.

 

 

31.05.2021r.

 

 

11.06.2021r.

Sprawdzian predyspozycji językowych w szkole podstawowej, która prowadzi oddział dwujęzyczny.

Uwaga!

Dyrektor     szkoły     podstawowej     ustala  datę i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych oraz przekazuje ww. informacje do publicznej wiadomości.

 

21.06.2021r.

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

25.06.2021r.

 

 

30.06.2021r.

do godz. 1500

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych składają w szkole podstawowej do której aplikują kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Uwaga!

W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej do której kandydat aplikuje, nie weźmie on udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

01.07.2020r. 

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

02.07.2021r.

05.07.2021r. do godz. 1500

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego w danej szkole podstawowej.

Uwaga!

W przypadku niezłożenia przez rodziców pisemnej woli
w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego

06.07.2021r. do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

07.07.2021r. 

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest przez szkolne komisje rekrutacyjne w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi, które dysponują wolnymi miejscami. Dyrektor szkoły określa daty poszczególnych etapów  rekrutacji  i  podaje do publicznej wiadomości.

* Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności:

  • składania do szkół, w których prowadzone są oddziały dwujęzyczne dokumentów (deklaracja oraz zgoda rodziców), które można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie,
  • złożenia przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego