KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice, rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 4 maja

Szczegóły pod linkiem https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/

od 4.05.2020r. do 29.05.2020r. do godz. 15.00- wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentów oraz załączenie w systemie skanu/ zdjęcia wydruku ww. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich wskazanych we wniosku szkołach

ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa , a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach

od 1.06.2020r. do 02.06.2020r.- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły kandydatów spoza obwodu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

09.06.2020r. do godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 10.06.2020r. do 16.06.2020r. do godz. 15.00- załączenie w systemie skanu/ zdjęcia woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Pobrany ze strony UMŁ dokument należy podpisać i załączyć w systemie skan/ zdjęcie.

Potwierdzenie to rodzic będzie mógł złożyć:

  • w formie elektronicznej logując się na swoje konto w systemie rekrutacji (rodzic po zalogowaniu się na swoje konto w systemie rekrutacji będzie miał dostępną opcję "Potwierdź wolę przyjęcia w placówce kwalifikacji"). Elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia będzie widoczne w systemie rekrutacji dla placówek, w zakładce "Menadżer placówki". 
  • w formie papierowej poprzez złożenie w placówce kwalifikacji podpisanego oświadczenia. Wzór potwierdzenia woli rodzic będzie mógł pobrać ze strony systemu rekrutacji (wzór dostępny w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcje") lub w placówce kwalifikacji (wzór dostępny w zakładce "Pomoc").

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.

17.06.2020r. do godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej

 

Zgłoszenie- klauzula informacyjna
Zgloszenie_-kaluzula_informacyjna_20_21.pdf

Wniosek- klauzula informacyjna
Wniosek_-_klauzula_informacyjna_20_21.pdf

Linki do naboru
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

https://lodz.elemento.pl/

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi wraz z obowiązującym harmonogramem czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym znajduje się pod linkiem
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_3717.pdf

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów
http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/1152.PDF

 

W roku szkolnym 2020/2021 w jednej z klas pierwszych będzie realizowana dodatkowa godzina języka niemieckiego