KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Drodzy Rodzice,

w roku szkolnym 2021/2022 otwarte zostaną w naszej szkole 4 klasy pierwsze:

  • ogólna;
  • z dodatkową godziną języka angielskiego;
  • z dodatkową godziną języka niemieckiego;
  • z dodatkową godziną nauki gry w szachy.

Jeśli chcielibyście Państwo zapisać dziecko do konkretnej klasy, prosimy o pobranie deklaracji, wypełnienie jej i przesłanie na adres: kontakt@sp19.elodz.edu.pl

wybór klasy I 21_22.docx

zgłoszenie_klauzula.docx

wniosek_klauzula.docx

 
Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

Informacje UMŁ: https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

Link do rekrutacji: https://lodz.elemento.pl/

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych

Składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.05.2021 r.

do 02.06.2021 r.
do godz. 15.00

od 28.06.2021 r.

do 09.07.2021 r.
do godz. 15.00

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

od 07.06.2021 r.

do 08.06.2021 r.

od 14.07.2021 r.

do 15.07.2021 r.

3.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.06.2021 r.
do godz. 12.00

16.07.2021 r.
do godz. 12.00

4.

Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń* potwierdzających wolę przyjęcia.

od 16.06.2021 r.

do 21.06.2021 r.
do godz. 15.00

od 19.07.2021 r.

do 20.07.2021 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły pozaobwodowej.

22.06.2021 r.
do godz. 12.00

21.07.2021 r.
do godz. 12.00

 

Zapraszamy do naszej "Geniallnej Szkoły" :)

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole!

Magiczny Dywan, Ozoboty, Photony i wiele innych zostały zakupione w ramach projektu „Nowy Start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Dla naszych uczniów mamy ofertę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.